Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Tajemnice różańcowe

Różaniec Święty składa się z czterech części, a każda z tych części składa się z pięciu tajemnic:

  Tajemnica Radosna (poniedziałki i soboty)

W tajemnicach radosnych widzimy niejako wszystko, a mianowicie: radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. Wszystkie te radości, których grzech nie przekreślił całkowicie, Chrystus rodząc się przyjął w siebie i uświęcił. Dokonał tego przez Maryję. W ten sposób, poprzez Nią możemy także dzisiaj korzystać z radości ludzkich:samych w sobie małych i prostych, które jednak - w Maryi i Jezusie - stają się wielkie i święte.

Tajemnica radosna:

 • zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
 • nawiedzenie św. Elżbiety
 • narodzenie Pana Jezusa w Betlejem
 • ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej
 • znalezienie dwunastoletniego Pana Jezusa w świątyni


Tajemnica Bolesna (wtorek i piątek)

W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie wszystkie cierpienia człowieka: w Nim - udręczonym, zdradzonym, porzuconym, pojmanym, uwięzionym; w Nim - niesprawiedliwie sądzonym i ubiczowanym; w Nim - niezrozumianym i wyśmianym w swej misji; w Nim - skazanym przy współudziale władzy politycznej; w Nim - prowadzonym publicznie na mękę i wydanym na najbardziej haniebną śmierć; w Nim - Mężu Boleści przepowiedzianym przez Izajasza - wyniesiony został i uświęcony każdy ludzki ból.

Tajemnica bolesna:

 • Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu
 • Biczowanie Pana Jezusa
 • Cierniem ukoronowanie
 • Droga krzyżowa
 • Śmierć Jezusa Chrystusa na krzyżu

 

 Tajemnica Chwalebna (środa i niedziela)

W tajemnicach chwalebnych świętego różańca odżywają nadzieje chrześcijanina: nadzieja życia wiecznego, która angażuje wszechmoc Boga, oraz oczekiwania obecnego czasu, które skłaniają ludzi do współpracy z Bogiem. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje, zaczyna się nowe niebo i ziemia nowa. W obrazie Maryi, uwielbionej ponad wszystkie stworzenia czcimy tajemnicę ludzkości po śmierci, na nowo doprowadzonej w Chrystusie do doskonałej jedności i miłości, wolnej od podziałów i rywalizacji. Ponieważ Bóg, z którym będziemy przebywali jest Miłością.

Tajemnica chwalebna:

 • zmartwychwstanie Pana Jezusa
 • wniebowstąpienie Pana Jezusa
 • zesłanie Ducha Świętego
 • wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
 • ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi

 

 Tajemnica Światła (czwartek)

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie Objawienie siebie na weselu w Kanie Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Przemienienie na górze Tabor Ustanowienie Eucharystii, będącej sakramentalnym wyrazem misterium paschalnego.

 

W tajemnicach świętego różańca kontemplujemy zatem i przeżywamy radości, cierpienia i chwałę Chrystusa i Jego Matki, które stają się radościami, cierpieniami i nadziejami człowieka. Każdego dnia, nasze różnorodne przeżycia, możemy w różańcu związać z Bogiem. Pamiętajmy, że radość dzielona jest podwójną radością, a boleść dzielona jest połową boleści. Jak one będą przeżywane zależy to tylko i wyłącznie od nas samych.

Tajemnica światła:

 • chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie
 • cud Jezusa Chrystusa w Kanie Galilejskiej
 • głoszenie Królestwa Bożego
 • przemienienie na górze Tabor
 • ustanowienie Eucharystii

Czytanie na każdy dzień:

 Fragment z Ewangelii
z dzisiejszych czytań
liturgicznych

Wiadomości diecezjalne:

 Skrót najważniejszych wydarzeń
 z naszej diecezji w formie
krótkiego dziennika telewizyjnego

Copyright © 2024 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardorzeczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke