Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

KancelariaGodziny urzędowania kancelarii parafialnej:
Kancelaria parafialna czynna jest po każdej Mszy św. w dni powszednie. W niedzielę kancelaria jest nieczynna.

 

Wymagane dokumenty:

  •  Chrzest:

- akt urodzenia dziecka (odpis z USC),
- wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców lub zaświadczenie o ślubie konkordatowym,
- dane o rodzicach chrzestnych (wyznanie rzymskokatolickie, wiek, dokładny adres zamieszkania),
- zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary (musi to być osoba wierząca i praktykująca, nie związana żadnymi przeszkodami kanonicznymi, która przystąpi do spowiedzi i komunii świętej; osoba bierzmowana).

 

  •  I Komunia Święta:

- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie - świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
- wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

 

  •  Bierzmowanie:

- metryka chrztu,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie
- świadectwo katechizacji,
- w przypadku osób starszych: świadectwo ukończenia katechezy szkolnej,
- wykazanie się znajomością prawdy wiary katolickiej.

 

  • Małżeństwo:

- metryka chrztu - ważna 6 miesięcy,
- dowody osobiste,
- ostatnie świadectwo katechizacji,
- świadectwo bierzmowania,
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej i Poradni Rodzinnej,
- zaświadczenie z USC -ważne 3 miesiące, (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy), lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto ślub cywilny.

 

  • Pogrzeb:

- akt zgonu,
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(Komunia Święta), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia ksiądz kapelan szpitala).

Czytanie na każdy dzień:

 Fragment z Ewangelii
z dzisiejszych czytań
liturgicznych

Wiadomości diecezjalne:

 Skrót najważniejszych wydarzeń
 z naszej diecezji w formie
krótkiego dziennika telewizyjnego

Copyright © 2024 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardorzeczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke