Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Róże różańcoweInformacje

Wspólnoty odmawiające różaniec gromadziły się już w średniowieczu.
W 1470 roku powstało pierwsze bractwo różańcowe założone przez bł. Alanusa de Rupe natomiast pięć lat później podobną inicjatywą wykazał się dominikanin Jakub Sprenger, który utworzył podobną wspólnotę w Kolonii. W Europie mogliśmy się spotkać z setkami Bractw Różańcowych, do których należeli królowie, książęta, wielcy wodzowie i dostojnicy Kościoła. Wielkim czcicielem modlitwy różańcowej był papież Leon XIII, który jest autorem aż 13 encyklik różańcowych.Pisał on, że różaniec uczy mądrego przeżywania codzienności w tajemnicach radosnych, swoich cierpień - w tajemnicach bolesnych oraz nastawienie na życie przyszłe w tajemnicach chwalebnych. Papież Jan Paweł II powiedział kiedyś: "Różaniec to moja ulubiona modlitwa! (...) Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. Z głębi serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania". W Polsce modlitwa różańcowa pojawiła się w średniowieczu. Członkami Bractwa Różańcowego byli m. in. królowie Zygmunt Stary, Stefan Batory, Jan III Sobieski i wybitni wodzowie - Tadeusz Kościuszko i Kazimierz Pułaski.

Żywy Różaniec

Jak sama nazwa wskazuje jest dziełem ludzi wierzących, którzy w codziennej modlitwie różańcowej wspierają cały Kościół. Swoje powstanie zawdzięcza Paulinie Jaricot, która w 1826 roku we francuskim Lyonie założyła pierwszą Różę. Po pewnym czasie Żywy Różaniec stał się bardzo popularny w całej Francji, a jeden z biskupów, zdumiony religijnym ożywieniem w swojej diecezji, napisał: "Przypisuję to działaniu Żywego Różańca". Dwa lata po jego powstaniu istniało już 150 grup, a wielu francuskich biskupów przeszczepiło ideę Żywego Różańca do swoich diecezji. Papież Leon XII w 1827 r. pobłogosławił to dzieło, a Grzegorz XVI wydał dokument zatwierdzające Stowarzyszenie Żywego Różańca. Kilka lat po powstaniu Żywego Różańca, tylko w samej Francji, należało do niego ponad 3 mln wiernych. W tej chwili w Polsce Róże Różańcowe istnieją niemal w każdej parafii.

Rozpoczynając 25 rok swojego pontyfikatu, Jan Paweł II w liście apostolskim zatytułowanym „Różaniec Dziewicy Maryi” ogłosił Rok Różańca (okres od października 2002 do października 2003 roku).Wtedy też Ojciec Święty wprowadził nową część różańca, tajemnice światła, uwzględniające lata publicznej działalności Pana Jezusa, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe Róże składają się z 20 osób.

Róże Różańcowe działające w naszej parafii:

- Róża Marii Kmiecik
- Róża Barbary Tracz
- Róża Heleny Knapek
- Róża Marii Ziemba
- Róża Bronisława Janeczko
- Róża Anny Żołnierczyk
- Róża Anny Knapek
- Róża Jadwigi Smolarek
- Róża Kazimierza Rubysa

Czytanie na każdy dzień:

 Fragment z Ewangelii
z dzisiejszych czytań
liturgicznych

Wiadomości diecezjalne:

 Skrót najważniejszych wydarzeń
 z naszej diecezji w formie
krótkiego dziennika telewizyjnego

Copyright © 2024 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardorzeczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke