Buy professional website templates for an affordable price and sign up with the best web host.

Ogłoszenia duszpasterskie 07.07.2024

 

- W pn. wsp. św. Jana z Dukli, kapłana.

- W śr. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

- W czw. święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.

- W pt. wsp. św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bpa i męczennika.

- W sob. Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

- Pielgrzymka autokarowa do sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Robotniczych Rodzin w Płokach i jednocześnie do grobu i miejsca męczeństwa bł. ks. Michała Rapacza, a przy okazji zwiedzanie zamku i skansenu w Lipowcu – Babicach organizowana dla rodzin ministranckich i wszystkich grup działających przy parafii i chętnych na wyjazd parafian, wyjedzie w śr. 10.VII o 8.00 z parkingu przy k-le z parkingu przy szkole 8.05. zapisy w zakrystii.

 

Ks. Michał Rapacz, w chwili śmierci administrator parafii Narodzenia NMP w Płokach k. Trzebini Sierszy, staje w pierwszym rzędzie polskich duchownych zamordowanych przez komunistów na początku ich rządów w powojennej Polsce. Nieugięty w głoszeniu zasad katolickiej wiary naraził się lokalnym czerwonym działaczom. Dotyczący go wyrok zapadł najprawdopodobniej w kwietniu 1946 roku – ostrzegany o zagrożeniu życia ks. Michał pozostał na parafii. Morderstwa dokonano w nocy z 11 na 12 maja 1946 roku. Komunistyczna bojówka zaatakowała plebanię i po odczytaniu wyroku śmierci dokonała uprowadzenia. Ksiądz Rapacz, najpierw ciągnięty na powrozie wokół kościoła i bity, został ostatecznie zabrany do oddalonego o ok. 1 km lasu i tam zastrzelony. W chwili śmierci miał 42 lata i 15 lat kapłaństwa. Jego postawa może być zestawiana z męczeństwem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki.

 

 

 

„Stanowczy sprzeciw wobec działań MEN”
Oświadczenie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych diecezji w Polsce obecni na konferencji pod kierownictwem Księdza Biskupa Wojciecha Osiala, Przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego KEP, wyrażają stanowczy sprzeciw wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. Działania te układają się w pakiet zmian, które są jawną dyskryminacją dzieci i młodzieży uczestniczących w szkolnych lekcjach religii, ich rodziców oraz nauczycieli religii.

Dyrektorzy podkreślają, że wszelkie zmiany winny dokonywać się zawsze zgodnie z obowiązującym prawem, na drodze wzajemnego dialogu i w porozumieniu z wszystkimi Kościołami i związkami wyznaniowymi. Konieczne jest zawsze wypracowanie porozumienia strony rządowej z władzami Kościoła i związków wyznaniowych. Wynika to z zapisów w Ustawie o systemie oświaty, Konstytucji RP oraz Konkordatu. Jedynie na drodze dialogu i współpracy można właściwie troszczyć się o rozwój młodych pokoleń Polek i Polaków.

  1. Formą nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii jest wprowadzana przez Ministerstwo możliwość zwiększania grup poprzez łączenie uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych: do 25 osób w klasach I-III i do 30 osób w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Nauczanie religii w grupach większych niż w przypadku innych lekcji ma charakter dyskryminacji i nie jest podyktowane dobrem ucznia. Ministerstwo planuje łączenie klas w grupy także bez uwzględniania wieku dzieci. Sytuacja, w której uczniowie z klas IV szkoły podstawowej znajdą się na jednej lekcji z uczniami klas VIII jest sprzeczna z wszelkimi zasadami psychologicznymi, pedagogicznymi i dydaktycznymi. Narusza to prawa ucznia, godność dziecka oraz krzywdzi je w procesie edukacji.
  2. Ministerstwo, pomimo licznych głosów sprzeciwu, bez żadnego porozumienia z Kościołem, podjęło decyzję, że ocena z religii od 1 września 2024 r. nie będzie wliczana do średniej ocen. W sposób rażący godzi to w podstawowe zasady dydaktyczne. Dziecko nie jest w stanie zrozumieć, dlaczego jego wysiłek na lekcjach religii nie jest doceniony w ten sam sposób, jak w przypadku innych przedmiotów.
  3. Zapowiadane przez Ministerstwo umieszczanie lekcji religii jedynie na początku i na końcu zajęć jest formą dyskryminacji, segregacji i nietolerancji wobec osób wierzących. Jest to krzywdzące wobec uczniów i ich rodziców. Godzi również w podstawowe prawa nauczycieli religii, określone . w Karcie Nauczyciela.
  4. Dyrektorzy wyrażają sprzeciw wobec planów zmniejszenia liczby lekcji religii do jednej tygodniowo.

Nauczyciele religii aktywnie uczestniczą w realizacji szkolnych programów profilaktyczno-wychowawczych na wszystkich płaszczyznach w społeczności szkolnej.  Uczą miłości bliźniego, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, dialogu, tolerancji, szacunku, kształtują postawy społeczne. Kształtują postawy proekologiczne, społeczne, dotyczące zdrowia fizycznego i  psychicznego. Troska nauczycieli religii o rozwój emocjonalny, społeczny i duchowy przekłada się na kondycję psychofizyczną uczniów.

Organizacja lekcji religii w przestrzeni szkolnej jest wypełnieniem konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania i nauczania religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami (art. 53, ust. 3 Konstytucji). Jest też dla rodziców ułatwieniem, gdyż często zapracowani, z wielką trudnością doprowadzaliby dzieci na zajęcia przy parafii.

Wprowadzanie zmian w organizacji lekcji religii w szkole odbywa się do tej pory bez wymaganego przez prawo porozumienia Ministerstwa ze stroną kościelną. Państwo demokratyczne powinno respektować prawa wszystkich obywateli – zarówno wierzących, jak i niewierzących.

Osoby odpowiedzialne za katechizację i szkolne nauczanie religii w Polsce proszą Rodziców i wszystkich ludzi dobrej woli o aktywne włączenie się w obronę obecności lekcji religii w polskiej szkole. Wysyłajmy do Ministerstwa nasz sprzeciw w tej sprawie na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dyrektorzy Wydziałów Katechetycznych                                  

Stegna, 23 maja 2024 r.

 

 

 

APEL PRZEWODNICZĄCEGO KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MODLITWĘ W INTENCJI OCHRONY ŻYCIA OSÓB NIENARODZONYCH

Życie jest darem Bożym i jako takie jest niezbywalnym prawem każdego człowieka, dlatego trzeba je chronić i wspierać na każdym etapie jego rozwoju. Szacunek wobec życia, które należy do najważniejszych wartości, jest jedną z podstawowych powinności każdego człowieka. Miliony osób na całym świecie podejmują nieustannie starania, aby chronić życie ludzkie, zwłaszcza to najbardziej bezbronne, poczęte i jeszcze nienarodzone oraz ukazywać wszystkim jego piękno i wartość. Również w naszej ojczyźnie podejmowane są liczne inicjatywy w jego obronie, jak choćby zaplanowany na najbliższą niedzielę Narodowy Marsz Życia. Będzie on manifestacją szacunku wobec życia poczętego, przyjęcia tego życia w miłości oraz wyrazem uznania wobec trudu rodzicielstwa, zapewniającego dzieciom możliwość wzrostu i rozwoju. W nawiązaniu do opublikowanego wczoraj Stanowiska ws. poszanowania życia ludzkiego w fazie prenatalnej i w związku z toczącą się debatą nad polskim ustawodawstwem, ograniczającym prawo do życia dzieciom nienarodzonym, zachęcam gorąco, aby najbliższą niedzielę uczynić dniem szczególnej modlitwy w obronie życia poczętego. Proszę, aby we wszystkich kościołach w Polsce, na każdej Mszy Świętej, modlić się w tej intencji.

Ufam, że starania milionów ludzi dobrej woli zaowocują jeszcze większą ochroną życia osób nienarodzonych.

Gdańsk, 12 kwietnia 2024 roku

✠ Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski 

 

Akt osobistego uznaniaJezusa Chrystusa jako Króla i Pana

Panie Jezu Chryste, Królu nieba i ziemi,
Ja…………
uznaję Ciebie Królem swego serca, małżeństwa, mojej rodziny oraz naszej Ojczyzny.
Tobie oddaję cześć i uwielbienie. Przyrzekam całym dalszym życiem swoim
dbać o Twoją chwałę i zawsze dziękować Ci za Twoje nieskończone Miłosierdzie,
które okazujesz z pokolenia na pokolenie.
Uroczyście obieram Ciebie, Panie, Jezu Chryste za mojego PANA i KRÓLA,
gdyż wielkie rzeczy uczyniłeś dla nas. Matkę Twoją, Niepokalaną Dziewicę
Maryję ponownie przyrzekam czcić jako PANIĄ i KRÓLOWĄ naszej
umiłowanej Ojczyzny.
Jezu Chryste, Ty jesteś Panem nieba i ziemi. Bądź KRÓLEM mojego życia
i serca, bądź Królem mojej rodziny, bądź PANEM i KRÓLEM w Polsce,
Ojczyźnie naszej, w tym pokoleniu i po wszystkie czasy. Niech przez moje życie
zgodne z przykazaniami Bożymi wzrasta Twoje Królestwo Pokoju, Prawdy,
Sprawiedliwości i Miłości. Proszę o to Ciebie, Panie Jezu Chryste, który żyjesz
i królujesz na wieki wieków.

24 czerwca 2022 r.

Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Jezusowemu

Ja……………
oddaję i poświęcam siebie Najświętszemu Sercu Pana Jezusa Chrystusa; moją
osobę i moje życie, moje uczynki, trudy i cierpienia, aby odtąd jedynie czcić,
miłować i wielbić to Serce.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Niego i czynić wszystko z miłości ku
Niemu, wyrzekając się z całego serca wszystkiego, co by Mu się mogło nie podobać.
Ciebie, o Najświętsze Serce, obieram jako jedyny przedmiot mojej miłości,
jako obrońcę mego życia, jako rękojmię mego zbawienia, jako lekarstwo na
moją słabość, jako naprawienie wszystkich błędów mojego życia i jako pewne
schronienie w godzinę mej śmierci.
O Serce Jezusa pełne dobroci, bądź moim usprawiedliwieniem wobec Boga Ojca
i odwróć ode mnie Jego sprawiedliwe zagniewanie.
O Serce pełne miłości, w Tobie pokładam całą moją ufność, ponieważ obawiam się
wszystkiego ze strony mojej skłonności do czynienia zła, natomiast spodziewam
się wszystkiego od Twojej dobroci.
Wyniszcz we mnie wszystko to, co może się Tobie nie podobać, albo sprzeciwiać.
Niech Twoja czysta miłość tak głęboko przeniknie moje serce, abym nigdy nie
zapomniał(a) o Tobie, ani był odrzucony(a) od Ciebie, o to błagam Cię przez
Twoją dobroć.
Niech imię moje będzie zapisane w Tobie, ponieważ pragnę, aby największym
moim szczęściem i radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa. Amen.

24 czerwca 2022 r.

Akt osobistego poświęcenia się Niepokalanemu Sercu Maryi

O Serce Niepokalane!
W zjednoczeniu z Sercem Jezusa, Twojego Najmilszego Syna,
Ja…………….
poświęcam i oddaję się Tobie całkowicie i bez zastrzeżeń, wołając: O Serce Maryi,
cały należę do Ciebie i wszystko, co posiadam, jest Twoje.
Twojemu Niepokalanemu Sercu poświęcam życie moje i całą działalność moją,
zmysły i władze, dobra duchowe i doczesne, przyrodzone i nadprzyrodzone,
zewnętrzne i wewnętrzne, przemijające i trwałe, moją przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość – bez zastrzeżeń – mój czas, życie, wieczność, niebo, serce moje, ciało,
duszę, osobę i w ogóle całą moją istotę – wszystko!
O Serce gorejące Bożą miłością, zdaję się zupełnie na Ciebie i powierzam się
Tobie. Bądź moim światłem i siłą, moim oparciem i pomocą, odpoczynkiem
i schronieniem, radością i życiem, moim orędownikiem i moim wszystkim po
Najświętszym Sercu Jezusa, mojego Króla i Oblubieńca. Amen.

24 czerwca 2022 r.

Czytanie na każdy dzień:

 Fragment z Ewangelii
z dzisiejszych czytań
liturgicznych

Wiadomości diecezjalne:

 Skrót najważniejszych wydarzeń
 z naszej diecezji w formie
krótkiego dziennika telewizyjnego

Copyright © 2024 Parafia Matki Bożej Różańcowej w Ostrem-Twardorzeczce. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem wydanym na warunkach GNU Powszechnej Licencji Publicznej.
Joomla 1.7 Templates designed by College Jacke